Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

MỘC UYỂN

Noi chốn nầy dành cho tình nhân
Đợi chờ nhau khi anh không đến
Nào ai biết trước sau thân phận
Bạc đầu rồi anh mới tìm em?

Nơi chốn nầy người ta yêu nhau
Hay khao khát một tình yêu muộn
Sao lại là anh. Kẻ đến sau
Có mang cả điều em ước muốn

Nơi nầy người ta đang âu yếm
Trao cho nhau chiếc vòng cầu hôn
Ai cũng có lời tâm niệm
Mà lòng em khắc khoải lòng riêng

Ở nơi nầy ai đang hôn nhau
Tàn ác quá em đành ngoảnh mặt
Để giữ cho mình dấu môi ước hẹn
Đợi chờ nầy có thực không anh!